برچسب: رکود اقتصادی،

نسخه کنترل انتظارات تورمی

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و ...

پیشنهاد بنکر