برچسب: روحانی

اینک دلار روحانی!

رئیس جمهور نرخ 11500 تومان برای ارز در بودجه را نه یک نرخ صرفا محاسباتی بلکه به منزله کاهش نرخ ...

سیگنال دلا‌ری از سال آینده

رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، ...

پیشنهاد بنکر