برچسب: روابط تجاری

موانع تازه در مسیرهای ارزی

کاهش سطح روابط تجاری با کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و البته امارات، می‌تواند فشار مضاعفی را بر بازار داخلی دلار ...

پیشنهاد بنکر