برچسب: رمزریال

خداحافظ اسکناس

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.

زمان اجرای رمزریال

بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این ...

پیشنهاد بنکر