برچسب: رای کابینه

عاقبت واحد پول ملی!

اولین بار ایده حذف صفر از ریال در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده­ ...

پیشنهاد بنکر