برچسب: راهزنان

تلاش برای استقرار قانون

نا امنی‌های اجتماعی و اقتصادی، بی‌ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی قانونی، امکان مصادره ...

پیشنهاد بنکر