برچسب: دیکتاتور

سید ضیاء و افتخار دیکتاتوری!

سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی، طلبه مدرسه علمیه و سپس روزنامه‌‌نگار جنجالی اواخر عصر قاجار (مدیر روزنامه رعد) در پیامی که توسط ...

درس‌های شکست مشروطیت

خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که سنگی را بالای کوه ببرد و او تلاش می‌کرد سنگ را بالای کوه ...

پیشنهاد بنکر