برچسب: دونسک و لوهانس

واقعیات جنگ اوکراین

اوکراینی‌ها متوجه هستند که زلنسکی با تکیه‌ی اشتباه به غرب، کشورش را در معرض یک فاجعه قرار داد!

پیشنهاد بنکر