برچسب: دولتی شدن بانک‌ها

انقلاب و دولتی شدن بانک‌ها

درحالی‌که کمتر از پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی گذشته بود، شورای انقلاب حکم به ملی (دولتی) شدن بانک‌های خصوصی ...

پیشنهاد بنکر