برچسب: دوران کرونا

ابهام در یک آمار اقتصادی

یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها تولید ناخالص داخلی یا همان درآمد ملی است.

کرونا با صنعت بیمه چه کرد؟

کارشناس بیمه مهم‌ترین چالش صنعت بیمه در سال گذشته را پانادمی کرونا دانست و گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر ...

سه سیگنال تقویت سمت عرضه ارز

افزایش سفارش‌های خرید نفت ایران یکی از مهم ترین سیگنال‌هایی است که از افزایش احتمال درآمدهای ارزی در آینده نسبت ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر