برچسب: دهک‌بندی

مسئولان نمی‌دانند «فقر» چیست؟

مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، نشان می‌دهد که ۹۳درصد خانوارهای ایرانی یارانه‌بگیر هستند که از این میزان،۳۵درصد ...

٣۵ درصد ایرانی‌ها فقیرند

در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، 93درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، 35درصد ...

پیشنهاد بنکر