برچسب: دریافت

تورم درآمد را می‌بلعد

با بررسی آمارهای بانک مرکزی در زمینه میزان درآمد سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ می‌توان دریافت که درآمد ...

پیشنهاد بنکر