برچسب: دریافت اعتبارات

فیل در تاریکی

تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و 7بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور علی صالح‌آبادی، ...