برچسب: درآمد سرانه ايرانيان

آينده اقتصاد ايران

سال1401 خورشيدي در شرايطي براي ايرانيان تحويل شد كه ابهامات فراواني پيش روي كشور در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، ديپلماسي، سياسي، ...

پیشنهاد بنکر