برچسب: درآمد‌های ارزی کشور

پارادوکس در بازار ارز

بازار ارز با یک تضاد آشکار مواجه است؛ از یک‌طرف دولت می‌گوید درآمد‌های ارزی و حجم عرضه ارز افزایش یافته ...

پیشنهاد بنکر