برچسب: دارایی‌های ارزی

سقوط ذخایر ارزی ایران

گزارش منطقه‌‌ای صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز‌های اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» که در اواخر سال گذشته انتشار یافت، ...