برچسب: خوش‌بینی‌ها

نوسان‌ سیاسی دلار

تصویر این روزهای بازار ارز آمیخته با شک و تردید است. تشکیل صف‌های طولانی خرید دلار و افزایش حضور نوسان‌گیران ...

پیشنهاد بنکر