برچسب: خودپردازهای بانک‌ها

خودپرداز

اسکناس‌ خودپردازها کجا هستند؟

بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز موجودی ندارند». این عبارتی‌ست كه در روزهای اخير شاید شنیده باشید. مسأله‌ای که هنوز از سوی ...

پیشنهاد بنکر