برچسب: خط قرمز ایران

جعبه سیاه سقوط افغانستان

دکتر آرش رئیسی‌نژاد، نویسنده و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران ،تحولات شتابان افغانستان، خروج آمریکا، چگونگی شکل‌گیری طالبان، رویکرد بازیگران ...

پیشنهاد بنکر