برچسب: خط فقر نسبی

۲ درصد مردم زیر خط فقر شدید

افزایش درآمد و ارتقای رفاه اجتماعی در زمره مهم‌ترین هدف‌های کلان نظام‌های برنامه‌ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه ...

پیشنهاد بنکر