برچسب: خصوصی‌سازی

عرضه سهام دولت در سه بانک

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی زمان عرضه اولین صندوق قابل معامله بورسی شامل باقی مانده سهام دولت در سه بانک را ...

پیشنهاد بنکر