برچسب: خسارات سنگین بیمه‌ای

کرونا با صنعت بیمه چه کرد؟

کارشناس بیمه مهم‌ترین چالش صنعت بیمه در سال گذشته را پانادمی کرونا دانست و گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر ...

پیشنهاد بنکر