برچسب: خرید و فروش سکه‌

پول خرد کیلویی چنـد؟!

سکه‌های رایج بانکی از گذشته به‌عنوان یکی از واسطه‌های تجاری برای دادوستدها کاربرد داشته‌اند.

پیشنهاد بنکر