برچسب: خروج بانک‌ها از بنگاهداری

رد پای رانت در نظام بانکی

از آنجایی که وجود رانت در نظام بانکی می‌تواند تعادل را در منابع و مصارف بانک‌ها بر هم بزند، ترازنامه ...

پیشنهاد بنکر