برچسب: خروج آمریکا از برجام

٣ پرده از نمایش تورم

در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال نرخ تورم ماهانه که سرعت رشد سبد قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ...

ایستگاه آخر ارز ۴٢٠٠ تومانی

به‌نظر می‌رسد بالاخره بعد از چندسال، یک اجماع بر سر حذف ارز 4200تومانی به‌وجود آمده و به گفته رئیس‌جمهور و ...

ارز ۴٢٠٠ تومانی در خط پایان

با اظهارات 2نماینده مجلس و حمایت برخی دیگر از نمایندگان و همینطور تشکیل یک کمیته سه‌جانبه، بحث حذف ارز فسادزای ...

پیشنهاد بنکر