برچسب: خانوارهای ایرانی

قربانیان تورم

آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، با تشدید تورم طی چند سال گذشته هزینه خوراکی‌ها به حدود ۵۰ درصد هزینه ...

صفحه 1 از 2 1 2