برچسب: خانه‌های اجاره‌ای

پرداخت وام اجاره کلید خورد

وام اجاره مسکن و خانه‌های اجاره‌ای ارزان به ‌زودی تعیین تکلیف می‌شود. این موضوع را پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد ...

پیشنهاد بنکر