برچسب: خالص دارایی های خارجی

موج تورم در راه است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در ...

پیشنهاد بنکر