برچسب: حکومت

جعبه سیاه سقوط افغانستان

دکتر آرش رئیسی‌نژاد، نویسنده و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران ،تحولات شتابان افغانستان، خروج آمریکا، چگونگی شکل‌گیری طالبان، رویکرد بازیگران ...

انحطاط در همه عرصه‌ها

با انحطاطی که در همه عرصه‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در واپسین سده دوره گذار پدیدار شد، مهاجرت‌های جمعی ...

فریبکاری رسمی قاجاریه

حکومت وقت در سرایت و گسترش و عواقب وبا مسوولیت مستقیم داشت. هنگام بروز ناخوشی حکام راه گریز در پیش ...

پیشنهاد بنکر