برچسب: حواله‌ی ارزی

دلار مسافرتی چند؟

اگر برای سفر قصد خروج از مرزهای کشور را داشته باشید، باید قوانین پولی و بانکی کشور مقصد را بپذیرید. ...

پیشنهاد بنکر