برچسب: حساب های ارزی

محمود جامساز

بانک ها بدون کفایت سرمایه

مساله بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور حالا بیش از همیشه خود را به رخ کشیده است و بسیاری از کارشناسان ...

پیشنهاد بنکر