برچسب: حساب مشتریان

خطای بانکی در برداشت قسط

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه برداشت بیشتر از یک قسط از حساب دارندگان وام ...

پیشنهاد بنکر