برچسب: حسابرسی

فریب سود کاغذی را نخورید

سازمان مالیاتی نرخ تسعیر ارزی، بانک‌ها را رد کرده است و اگر این نرخ ۱۱ هزار تومانی، از طرف بانک ...

شبکه هزاردستان مدیران پنهان

وزیر اقتصاد می‌گوید «در موضوع حسابرسی، به جز موارد خاص نباید تصدی‌گری کنیم»؛ اما حسابرسان مستقل می‌گویند این «موارد خاص» ...

سود صنعت بیمه اعلام شد

رییس کل بیمه مرکزی سود صنعت بیمه در سال مالی جاری را بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرد.

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر