برچسب: حراج بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی

عطش پول در بانک‌ها

بانک ها همچنان در عطش نقدینگی به سر می‌برند و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در اوج قرار دارد؛ موضوعی ...

پیشنهاد بنکر