برچسب: حامل‌های انرژی

دخالت همه در کار بانک مرکزی

رییس پیشین بانک مرکزی گفت: اقتصاد باید شفاف باشد و فعال اقتصادی باید بتواند واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کند و براساس تشخیص‌های ...

سبقت تورم از پیش‌بینی‌ها

بازوی آماری و تحقیقاتی وزارت کار، پیش از این پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم از مرداد امسال روندی نزولی را ...

پیشنهاد بنکر