برچسب: جیب

کفن پوشان سر گردنه بگیر!

دزدان و آدم‌لخت‌کن‌های ساکن خندق‌ها دسته‌ای هم جماعت کفن‌دزدها بودند که روزها در قبرستان‌ها گردش می‌کردند و قبور مرده‌های تازه ...

پیشنهاد بنکر