برچسب: جمهوری‌آذربایجان

سبقت کشور‌های فقیر از ایران

براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، شهروندان گرجستان، جمهوری‌آذربایجان، ویتنام و مصر از شهروندان ایرانی ثروتمندتر خواهند بود.

پیشنهاد بنکر