برچسب: جعل اسناد

دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را ابلاغ کرد.

پیشنهاد بنکر