برچسب: جایگاه دلار

فرصت و تهدید نزول دلار

بسیاری از تحلیلگران کاهش ارزش دلار را به سود تجارت جهانی و در نهایت به سود اقتصاد جهانی می‌دانستند.

پیشنهاد بنکر