برچسب: ثروت ملکه انگلیس

میزان درآمد و ثروت ملکه انگلیس

با وجود تورمی که امسال گریبان بریتانیا را گرفته است، دریافتی‌های ملکه تغییری نخواهد کرد. بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی ...

پیشنهاد بنکر