برچسب: ثروتمندان فقیر

ثروتمندان فقیر

بر اساس قانون جدید مالیاتی، تمامی مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین، که در پایان ...