برچسب: تک نرخی کردن ارز

زنگ خطر در بازار ارز

با وجود هشدار دائمی کارشناسان درباره مضرات چند نرخی بودن ارز در داخل، ظاهرا سیاستگذار نه تنها برای رفع مشکل ...

پیشنهاد بنکر