برچسب: توليد ناخالص سرانه

فرشاد مومنی

يك سوم سفره مردم نابود شد

عضو هيات علمي دانشگاه علامه گفت: ما بايك سقوط 34 درصد در توليد ناخالص سرانه خود روبرو هستيم يعني يك ...

پیشنهاد بنکر