برچسب: تورم پول خارجی

دلار چه خواهد شد؟

در حالی که بسیاری پایان ریاست جمهوری ترامپ را عامل تغییر مناسبات بازار ارز می‌دانند، بهاءالدین حسینی هاشمی ، کارشناس ...

پیشنهاد بنکر