برچسب: تورم نقطه‌اي

تورم

محدوده خطر تورم

در دي‌ماه تورم نقطه‌اي (دي 1401 نسبت به دي 1400) با ۲.۸ واحد درصد افزايش به ۵۱.۳ درصد رسيده است. ...

پس‌انداز مردم ته كشيد!

عبدالناصر همتي، رييس پيشين بانك مركزي با اشاره به متغيرهاي اقتصادي در دولت سيزدهم يك «خسته نباشيد» به عملكرد تيم ...

پیشنهاد بنکر