برچسب: تورم سالانه شهری و روستایی

تب تند تورم در ٢۶ استان ایران

مرکز آمار ایران می‌گوید؛ نرخ تورم 12‌ماهه در 26استان ایران بالاتر از نرخ تورم کشوری است. فقط 5استان البرز، گیلان، ...

پیشنهاد بنکر