برچسب: تورم افسار گسیخته

طوفان تورم

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران امروز اخیرادر صفحه شخصی خود نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ ...

«تورم» به پیش خواهد تاخت؟

برآیند آنچه در خرداد ماه رخ داد افزایش تورم در دو گروه کالا‌هایی «خوراکی و آشامیدنی» و «کالا‌های غیرخوراکی و ...

پیشنهاد بنکر