برچسب: تهیدستان

شورش‌های نان در ایران

قحطی دهه ۱۸۹۰م (۱۳۰۷ه ق)؛ مقدمه‌ای برای انقلاب مشروطه به نظر می‌رسد که اواخر قرن نوزدهم، دوران اوج شورش‌های نان ...

مرگ یک‌سوم مردم ایران!

قحطی سال ۱۲۹۶ش که در منابع تاریخی از آن به «مجاعه» (قحط‌سالی) نیز یاد می‌شود، از جمادی الاول اسفند۱۲۹۵ آغاز ...

پیشنهاد بنکر