برچسب: تعداد چک‌های برگشتی

علل رشد منفی صدور چک

بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد و مبلغ در مهرماه منفی بوده ...

پیشنهاد بنکر