برچسب: تسهيلات

بانک‌ها چقدر وام دادند؟

بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان تیر امسال ۶.۳ درصد بیشتر از پایان سال قبل ...

دستورات خاص دولت به بانك‌ها

بانك‌ها و بازار پول محل برآورده كردن آرزوهاي سياستمداران و دولتمردان است؛ تله‌اي كه خيلي از دولتمردان در دام آن ...

پیشنهاد بنکر